Việt Nam
CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84-8) 38 267 999
Fax: (+84-8) 39 435 949
Thụy Điển
NUTIFOOD SWEDEN AB
Södra Vägen 2, 267 39 Bjuv, Sweden
ĐT: (46) 0423 66 500
Liên hệ với chúng tôi