Chính sách bảo mật

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật Thông Tin cũng như coi việc bảo vệ Thông Tin cá nhân (“Thông Tin”) của người truy cập là ưu tiên hàng đầu. Chúng Tôi, theo đây, cung cấp cho Người Sử Dụng nội dung Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để người truy cập hiểu được cách thức Chúng Tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà người truy cập đã cung cấp cho Chúng Tôi cũng như để giúp người truy cập đưa ra quyết định trước khi cung cấp cho Chúng Tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Bằng việc truy cập website của Chúng Tôi, Người Sử Dụng, theo đây, đồng ý hoàn toàn và không hủy ngang tất cả các nội dung trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn cả bản bổ sung, thay đổi, sửa đổi, đính chính tùy từng thời điểm. Trong trường hợp Chúng Tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, Chúng Tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin sửa đổi trên website của Chúng Tôi.

Thông Tin thu thập

Chúng Tôi thu thập nhiều loại Thông Tin khác nhau có liên quan đến dịch vụ của Chúng Tôi, bao gồm:

 • Thông Tin mà Người Sử Dụng cung cấp trực tiếp cho Chúng Tôi;
 • Thông Tin Chúng Tôi thu thập từ việc Người Sử Dụng sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi; và
 • Thông Tin Chúng Tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.
 • Chúng Tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của Người Sử Dụng để thu thập Thông Tin không được đề cập trong Chính sách Bảo mật Thông Tin này.

Thông Tin mà Chúng Tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email;
 • Địa chỉ nhận hàng;
 • Số điện thoại;
 • Bất kỳ Thông Tin nào khác về Người Sử Dụng khi Người Sử Dụng truy cập sử dụng dịch vụ hoặc website của Chúng Tôi;

Tùy từng trường hợp cụ thể khác nhau, Chúng Tôi có thể yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp thêm một số Thông Tin nhằm đảm bảo việc hỗ trợ Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Sử dụng Thông Tin

Chúng Tôi thu thập Thông Tin của Người Sử Dụng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ Người Sử Dụng, bao gồm:

 • Để duy trì liên lạc, trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Người Sử Dụng;
 • Để thông báo đến người dung các Thông Tin sản phẩm mới, khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị khác;
 • Để nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của Người Sử Dụng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà Người Sử Dụng có thể sẽ quan tâm đến;
 • Để thu thập Thông Tin phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Để sử dụng cho các mục đích khác mà Chúng Tôi được phép sử dụng Thông Tin không trái với quy định của pháp luật.

Thời gian lưu trữ Thông Tin

Chúng Tôi sẽ không lưu giữ Thông Tin cá nhân của Người Sử Dụng lâu hơn mức cần thiết cho mục đích sử dụng Thông Tin. Chúng Tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Chúng Tôi xử lý và lưu giữ Thông Tin của Người Sử Dụng trong các khoảng thời gian sau:

 • Ít nhất là khoảng thời gian mà Thông Tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng;
 • Theo quy định của pháp luật, thỏa thuận, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của Chúng Tôi;
 • Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý Thông Tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp;
 • Theo yêu cầu của Người Sử Dụng.

Phương thức bảo vệ

Chúng Tôi sẽ bảo vệ Thông Tin của Người Sử Dụng bằng những phương thức bảo vệ phù hợp với mức độ quan trọng của Thông Tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép Thông Tin.
Để hỗ trợ tốt nhất cho Người Sử Dụng, Chúng Tôi có thể chọn các website khác hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, với website của Chúng Tôi hoặc tham gia các thỏa thuận với bên thứ ba nhằm tạo sự thuận tiện cho Người Sử Dụng. Do đó, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (nếu có) và các hoạt động của các website, ứng dụng, dịch vụ này. Những của các website, ứng dụng, dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Người Sử Dụng và do đó Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng.
Cam kết bảo mật

Chúng Tôi sẽ quản lý Thông Tin dưới sự kiểm soát cẩn trọng và hợp lý. Tuy nhiên, mặc dù Chúng Tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông Tin của Người Sử Dụng nhưng không có website, hệ thống máy tính hoặc kết nào là hoàn toàn bảo mật và an toàn. Do vậy, vẫn có các tình trạng tấn công mà Chúng Tôi không thể kiểm soát được, trong trường hợp này, Chúng Tôi sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý một cách nhanh chóng và thận trọng nhất.

Giải quyết thắc mắc, khiếu nại hoặc liên hệ

Nếu Người Sử Dụng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Chúng Tôi vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin sau:

Điện thoại: (+84) 28 38 255 777

Hoặc email: nutifood@nutifood.com

Khi tiếp nhận Thông Tin thắc mắc, khiếu nại, Chúng Tôi sẽ kiểm tra Thông Tin khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục và trả lời trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày nhận được Thông Tin thắc mắc, khiếu nại.